Novotný Jan, Vítek Pavel a kolektiv


Onkologie v klinické praxi


Jazyk: češtinaInformace:
Format:epub.pdf.mobi.fb2.ibooks.txt.lit.doc.djvu
Publikace: 1/2017
ISBN: 3425885493990
Večírek: 201
Rozměry: 2.5 mb
Přečtěte si online:1005
Získat knihu:1110

Stáhnout | Přečtěte si knihy

Ceníky:

Onkologie v klinické praxi.e-knihu (knihu) – (CZK-0.00Koruna)


Onkologie v klinické praxi.audioknihy MP3 – (CZK-0.00Koruna)

Monografie si klade za cíl informovat odbornou veřejnost o nejnovějších standardních přístupech v léčbě vybraných zhoubných nádorů, a umožnit tak rychlou orientaci při rozhodování o dalším postupu protinádorové terapie. V textu jsou tudíž zohledněny mj. informace publikované na mezinárodních sjezdech a konferencích v posledních letech. Úvodní, preklinická část knihy je věnována mj. tkáňové homeostáze a jejím poruchám v tumorogenezi, poruchám intracelulární signalizace, poruchám v nádorovém mikroprostředí a možnostem jeho ovlivnění a metodice klinických studií. Ve druhé, stěžejní části publikace se čtenář setká s rešeršním zpracováním diagnostiky a léčby základních diagnóz, které syntetizuje poznatky klinické a radiační onkologie, a umožňuje tak lékaři provést po přečtení krátkého textu kvalifikované rozhodnutí u konkrétního nemocného. Orientace v knize je usnadněna logickým řazením jednotlivých diagnóz ve shodě s aktuální verzí Mezinárodní klasifikace nemocí. Ve třetí části knihy jsou zpracována doporučení k provádění podpůrné léčby klinicky nejvýznamnějších stavů doprovázejících onkologická onemocnění (bolest, nevolnost a zvracení, poruchy kostního metabolismu, anémie, febrilní neutropenie, kardiotoxicita, nefrotoxicita a urotoxicita či kožní toxicita). Opomenuta není ani výživa onkologicky nemocných. Poslední část se pak věnuje alteracím metabolismu antineoplastik. Klíčovým faktorem pro výběr chemoterapeutických schémat byl průkaz jejich vysoké aktivity v randomizované studii. V případě existence více režimů se shodnou protinádorovou aktivitou byl do textu začleněn režim méně toxický. Pokud je radioterapie integrální součástí léčebného postupu, je součástí příslušné kapitoly také přesná definice cílového objemu a specifikace ozařovacích podmínek. Při výběru onemocnění se autoři soustředili především na nádory s vyšší incidencí. Diagnostika a léčba vzácnějších nádorových onemocnění v této knize zpracována není, neboť jejich léčba by měla být soustředěna do specializovaných center. Také nejsou diskutovány hematologické malignity, protože péče o tyto pacienty by měla být svěřena do rukou hematologů s odpovídajícími znalostmi, zkušenostmi a zázemím.

Onkologie v klinické praxi.pdf

Onkologie v klinické praxi.epub

Onkologie v klinické praxi Stáhněte si knihu v češtině [pdf epub doc]

Přidání mnoha zkušeností a znalostí. Zde si můžete stáhnout speciální PDF knihu pro ePub Contemporary Onkologie v klinické praxi. Na této stránce najdete knihy ve formátu PDF, Kindle, Ebook, ePub a Mobi. Samozřejmě, tento moderní dokument ke stažení Onkologie v klinické praxi PDF knihy je velmi zajímavý. Nemusíte ji kupovat, protože jsme jej bezplatně stáhli zdarma. Stáhněte si Kindle zde nebo si stáhněte aplikaci Kindle pro čtení ZDARMA

TAGS:

Stáhnout pdf Onkologie v klinické praxi =PDF EPUB=;
Online+ Onkologie v klinické praxi EPUB Česky;
Online Zdarma Onkologie v klinické praxi {MOBI PDF+};
*Stáhnout ebook * Onkologie v klinické praxi [FB2 pdf];
%Download% Onkologie v klinické praxi ^kniha Česky^;
Zdarma e-kniha Onkologie v klinické praxi iPhone Česky;
e-kniha Download Onkologie v klinické praxi TXT iPhone;
Zdarma e-kniha Onkologie v klinické praxi pdf iPad;
e-kniha Download Onkologie v klinické praxi KINDLE Slovensky;
Download kniha Onkologie v klinické praxi DOC KINDLE Česky;
Online Zdarma Onkologie v klinické praxi pdf EPUB;
e-kniha Download Onkologie v klinické praxi DOCX iBook;
Download kniha Onkologie v klinické praxi PDF e-book;
\e-kniha Download\ Onkologie v klinické praxi ePub pdf Slovensky ;
Online Zdarma Onkologie v klinické praxi iPad AWZ Česky
Onkologie v klinické praxi free ebook
Onkologie v klinické praxi na internetu
Onkologie v klinické praxi djvu
poslouchat Onkologie v klinické praxi audio přečíst mp3
elektronický Onkologie v klinické praxi mobi
digitalizovaný Onkologie v klinické praxi pdf
Onkologie v klinické praxi přečíst online
přečíst přečíst Onkologie v klinické praxi txt
download Onkologie v klinické praxi pdf zdarma v češtině
Onkologie v klinické praxi přečíst pdf na ipad
knihovny Onkologie v klinické praxi přečíst online
nájemné Onkologie v klinické praxi epub
koupit Onkologie v klinické praxi levný
Onkologie v klinické praxi ebook zdarma
audiobook Onkologie v klinické praxi zdarma anglicky
Onkologie v klinické praxi torrent bez registrace
Onkologie v klinické praxi online zdarma
Kde mohu Onkologie v klinické praxi Stažení knihy?

Onkologie v klinické praxi.pdf
Onkologie v klinické praxi.ePub
978-80-204-3944-4.ISBN

GOODREADS
GOOGLE BOOKS