Skřejpek Michal


Římské právo v občanském zákoníku


Jazyk: češtinaInformace:
Format:pdf.epub.lit.ibooks.mobi.mp3.rb.lrf.ogg.txt.rtf.doc
Publikace: 10/2015
ISBN: 5940004040400
Večírek: 220
Rozměry: 3.1 mb
Přečtěte si online:1002
Získat knihu:1005

Stáhnout | Přečtěte si knihy

Ceníky:

Římské právo v občanském zákoníku.e-knihu (knihu) – (CZK-0.00Koruna)


Římské právo v občanském zákoníku.audioknihy MP3 – (CZK-0.00Koruna)

Občanský zákoník z roku 2012 je svým způsobem návratem k tradici. Po dvou předchozích občanských zákonících z let 1950 a 1964, jejichž obsah stál na lidově-demokratických, resp. socialistických ideových základech, se nový občanský zákoník obrací zpět ke kořenům českého soukromého práva. Ty jsou historicky spjaty především s rakouským Všeobecným občanským zákoníkem z roku 1811, jehož obsah však vycházel z širší tradice kontinentální právní kultury – z římského práva.
V předkládané knize zkoumá autorský kolektiv právních romanistů faktický rozsah vlivu římského práva na nejnovější český kodex soukromého práva, konkrétně na jeho část věnovanou věcným právům. Ve stručných komentářích autoři srovnávají jednotlivá ustanovení nového českého občanského zákoníku s římským právem z období 1 stol. př. n. l. – 3. stol. n. l. Ke svému výkladu přidávají překlady původních pramenů, které shodu, či naopak rozdíl oproti římskému právu, dokládají. Ukazují tak, že navzdory velkému časovému odstupu a technologickému i společenskému pokroku je odkaz římského práva, jednoho z pilířů evropské právní kultury, stále živý a nabízí tak i dnes potenciál pro normotvorbu, stejně jako pro aplikaci a výklad platného práva.

Římské právo v občanském zákoníku.pdf

Římské právo v občanském zákoníku.epub

Římské právo v občanském zákoníku Stáhněte si knihu v češtině [pdf epub kindle]

Přidání mnoha zkušeností a znalostí. Zde si můžete stáhnout speciální PDF knihu pro ePub Contemporary Římské právo v občanském zákoníku. Na této stránce najdete knihy ve formátu PDF, Kindle, Ebook, ePub a Mobi. Samozřejmě, tento moderní dokument ke stažení Římské právo v občanském zákoníku PDF knihy je velmi zajímavý. Nemusíte ji kupovat, protože jsme jej bezplatně stáhli zdarma. Stáhněte si Kindle zde nebo si stáhněte aplikaci Kindle pro čtení ZDARMA

TAGS:

Online pdf Římské právo v občanském zákoníku =PDF EPUB=;
Zdarma Římské právo v občanském zákoníku EPUB Česky;
_Stáhnout_ Římské právo v občanském zákoníku {MOBI PDF+};
Download kniha Římské právo v občanském zákoníku &TXT iBook&^;
^Stáhnout^ Římské právo v občanském zákoníku $pdf EPUB$;
Zdarma e-kniha Římské právo v občanském zákoníku iPhone Česky;
Online Zdarma Římské právo v občanském zákoníku KINDLE kniha Slovensky;
Zdarma e-kniha Římské právo v občanském zákoníku pdf iPad;
Online Zdarma Římské právo v občanském zákoníku iPad TXT;
Stáhnout Online Římské právo v občanském zákoníku DOC KINDLE Česky;
Stáhnout Přečíst Římské právo v občanském zákoníku pdf EPUB;
e-kniha Download Římské právo v občanském zákoníku iPad Slovensky;
Stáhnout 978-80-87284-65-0 Římské právo v občanském zákoníku TXT DOCX;
\e-kniha Download\ Římské právo v občanském zákoníku PDF Česky;
[e-kniha Download] Římské právo v občanském zákoníku iPad AWZ Česky
přečíst přečíst Římské právo v občanském zákoníku txt
Římské právo v občanském zákoníku torrent bez registrace
download Římské právo v občanském zákoníku pdf zdarma v češtině
audiobook Římské právo v občanském zákoníku zdarma anglicky
nájemné Římské právo v občanském zákoníku epub
Římské právo v občanském zákoníku přečíst pdf na ipad
Římské právo v občanském zákoníku online zdarma
Římské právo v občanském zákoníku ebook zdarma
Římské právo v občanském zákoníku djvu
digitalizovaný Římské právo v občanském zákoníku pdf
poslouchat Římské právo v občanském zákoníku audio přečíst mp3
Římské právo v občanském zákoníku přečíst online
koupit Římské právo v občanském zákoníku levný
Kde mohu Římské právo v občanském zákoníku Stažení knihy?
knihovny Římské právo v občanském zákoníku přečíst online
elektronický Římské právo v občanském zákoníku mobi
Římské právo v občanském zákoníku free ebook
Římské právo v občanském zákoníku na internetu

Římské právo v občanském zákoníku.pdf
Římské právo v občanském zákoníku.ePub
978-80-87284-65-0.ISBN

GOODREADS
GOOGLE BOOKS